Joomla – Generar contraseñas de usuarios en php

Funciones para generar password de usuarios en cms Joomla en php. function mosMakePassword($length=8) { $salt = “abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789″; $makepass = ”; mt_srand(10000000*(double)microtime()); for ($i = 0; $i < $length; $i++) $makepass .= $salt[mt_rand(0,61)]; return $makepass; } function josHashPassword($password) { $salt = mosMakePassword(16); $crypt = md5($password.$salt); $hash = $crypt.’:’.$salt; return $hash; } $password_nueva = josHashPassword($password);  

Funciones para generar password de usuarios en cms Joomla en php.
function mosMakePassword($length=8) {
  $salt = “abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789″;
  $makepass = ”;
  mt_srand(10000000*(double)microtime());
  for ($i = 0; $i < $length; $i++)
   $makepass .= $salt[mt_rand(0,61)];
  return $makepass;
}

function josHashPassword($password)
{
  $salt = mosMakePassword(16);
  $crypt = md5($password.$salt);
  $hash = $crypt.’:’.$salt;

  return $hash;
}

$password_nueva = josHashPassword($password);

 

Más Proyectos | ir al Blog